Loading…

Opłaty

Opłata wpisowa za uczestnictwo w biegu

  • Hrabia – 140 zł;
  • Galop Hrabiny – 90 zł;
  • Mały Panicz – 50 zł.

Wpłaty należy dokonać przez stronę zapisów do biegu w systemie mikropłatności.
Zawodnicy, którzy nie opłacą wpisowego w terminie 7 dni od dnia zapisu będą usuwani z listy startowej.
Opłatę startową należy uiścić w terminie do 20.03.2019 r.

Rezygnacja

W razie rezygnacji z biegu opłata nie podlega zwrotowi, możliwe jest przeniesienie związanego z nią pakietu startowego na inną osobę. Warunkiem przeniesienia pakietu jest poinformowanie o tym fakcie organizatorów biegu telefonicznie (z numeru podanego przy rejestracji) lub pocztą e-mail (z adresu mailowego podanego przy rejestracji) przez osobę rezygnującą z uczestnictwa nie później niż 10 lutego 2019 r. Ewentualne rozliczenia z tym związane dokonują się bezpośrednio między osobą przenoszącą i przejmującą pakiet, bez udziału organizatora.